Tại sao nên chọn Smart Cloud

Khởi tạo & Mở rộng dễ dàng

Khách hàng có thể Khởi tạo và Mở rộng dịch vụ Cloud theo mọi nhu cầu

Chi trả theo mức sử dụng

Giá cước dịch vụ được tính theo thời gian khách hàng sử dụng tài nguyên

Hạ tầng vượt trội

VNPT sở hữu hạ tầng DataCenter và Internet hàng đầu thị trường Việt Nam

Tính năng của dịch vụ

Khách hàng có thể Khởi tạo và Mở rộng dịch vụ Cloud theo mọi nhu cầu

Mở rộng linh hoạt

Khách hàng có thể tự khởi tạo và thay đổi cấu hình máy ảo theo đúng nhu cầu một cách dễ dàng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên máy ảo.

Cấu hình mạnh mẽ, khởi tạo siêu tốc

Ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp khách hàng khởi tạo, mở rộng dịch vụ nhanh nhất. Hệ thống hạ tầng mạnh mẽ đáp ứng mọi nhu cầu về cấu hình cao cho khách hàng.

Quản lý dễ dàng

Cung cấp cho khách hàng portal quản trị trực tuyến với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Khách hàng có thể quản trị, khai thác và vận hành dịch vụ một cách dễ dàng.

Bảo mật tối ưu

Dịch vụ hỗ trợ bảo mật đa lớp từ lớp vật lý đến lớp ảo hóa, sử dụng công nghệ bảo mật tiên tiến nhất đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Gói cước dịch vụ Smart Cloud

Khách hàng có thể Khởi tạo và Mở rộng dịch vụ Cloud theo mọi nhu cầu

Smart Cloud 1


 • 1 vCPU
 • 512 MB
 • 20 GB
 • 1 IP
 • 50/5 Mbps

Smart Cloud 2


 • 2 vCPU
 • 1 GB
 • 40 GB
 • 1 IP
 • 50/5 Mbps

Smart Cloud 3


 • 3 vCPU
 • 2 GB
 • 60 GB
 • 1 IP
 • 100/10 Mbps

Smart Cloud 4


 • 4 vCPU
 • 3 GB
 • 80 GB
 • 1 IP
 • 100/10 Mbps

Smart Cloud 5


 • 4 vCPU
 • 4 GB
 • 100 GB
 • 1 IP
 • 150/10 Mbps

Smart Cloud 6


 • 5 vCPU
 • 6 GB
 • 120 GB
 • 1 IP
 • 150/10 Mbps

Smart Cloud 7


 • 5 vCPU
 • 8 GB
 • 140 GB
 • 1 IP
 • 200/15 Mbps

Smart Cloud 8


 • 6 vCPU
 • 10 GB
 • 160 GB
 • 1 IP
 • 200/15 Mbps

Video giới thiệu Smart Cloud

Khách hàng có thể Khởi tạo và Mở rộng dịch vụ Cloud theo mọi nhu cầu

Đối tác sử dụng dịch vụ

Hỗ trợ thanh toán