Câu hỏi thường gặp    VNPT SmartCloud là kết quả trong một thời gian dài của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên VNPT. Với sự nỗ lực, nghiên cứu, phát triển, học hỏi và sáng tạo không ngừng, áp dụng những công nghệ ảo hóa tiên tiến nhất trên thế giới, phần mềm ảo hóa KVM, VNPT đã xây dựng thành công dịch vụ VNPT SmartCloud. Với uy tín, kinh nghiệm, thế mạnh hạ tầng, công nghệ tiên tiến ,VNPT đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp, khả năng vận hành hệ thống thông suốt với tính sẵn sàng và mức độ an ninh bảo mật cao.